HOME
О нас
Продукция
Сервисный центр
Новости
Контакты
CALCULATORS
Invest-Tech Toruń
Язык сайта
Menu

FAQ

FAQ (Frequently Asked Questions)

 

1. Czym jest stal nierdzewna?

 

Stal nierdzewna jest to rodzaj stali odpornej na korozję, zawierająca minimum 11% chromu (Cr) i maksymalnie 1,2% węgla (C). 

 

2. Dlaczego stal nierdzewna nie rdzewieje?

 

Stężenie chromu w stali nierdzewnej (11%) zapewnia tworzenie się warstwy pasywnej o grubości kilku lub kilkunastu milimetrów (cieńka warstwa tlenków stale odbudowująca się) na powierzchni stali. Im większe stężenie tego pierwiastka (Cr), tym większa jest odporność stali na korozję. W stalach nierdzewnych chrom występuje w stężeniu od 10,5% do 30%. Chrom poprawia odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze.

 

3. Jakie są własności fizyczne stali nierdzewnych?

 

Stale nierdzewne charakteryzują się rozszerzalnością cieplną (termiczną), zdolnością do przewodzenia energii cieplnej oraz do jej magazynowania, gęstością, przewodnością elektryczną właściwą, magnesywnością otaz sprężystością, czyli zdolnością do odzyskiwania pierwotnej postaci. 

 

4. Jakie są własności mechaniczne stali nierdzewnych?

 

Podstawowymi własnościami mechanicznymi są: wytrzymałość na rozciąganie oraz na odkształcenia, umowna granica plastyczności, twardość, udarność.

 

5. Jak można podzielić stal nierdzewną?

 

Wszystkie stale nierdzewne wykazują wysoką odporność na korozję w środowiskach gazowych jak i w roztworach wodnych. Stale odporne na korozję można podzielić ze względu na ich strukturę, przeznaczenie, własności fizyczne oraz skład chemiczny.

 

Stale nierdzewne, które można podzielić ze względu na ich strukturę krystaliczną mogą być: magnetyczne lub niemagnetyczne. Analizując strukturę krystaliczną stali można wyróżnić również: stal austenityczną, ferrytyczną, austenityczno-ferrytyczna (duplex), martenzytyczna oraz stale umacniane wydzielinowo.

 

Kolejnym kryterium podziału stali nierdzewnej są jej własności fizyczne oraz sposób i warunki w których stale będą eksploatowane, używane. Kryterium to dzieli stale na nierdzewne (odporne na korozję), żaroodporne (wysoka odporność na korozję w temperaturze powyżej 500 stopni) oraz żarowytrzymałe (stale o wysokich własnościach mechanicznych w temperaturze powyżej 500 stopni, odporne na odkształcenia).

 

Stal nierdzewną można podzielić również ze względu na jej skład chemiczny na: stale chromowe (Cr), chlomowo-niklowe (Cr-Ni), chromowo-niklowo-molibdenowe (Cr-Ni-Mo), chromowo-manganowo-niklowe (Cr-Mn-Ni). Skład chemiczny stali opiera się na pierwiastkach stopowych (nikel, chrom, molibden, itd), które są wprowadzane do stali w celu otrzymania pożądanej struktury krystalicznej. 

 

Ferrytyczne stale nierdzewne są to stale o stężeniu chromu w zakresie od 11 do 18%, ale może on dochodzić nawet do 30%. Stale te zawierają często dodatki niklu i aluminium. Powstają one w wyniku wprowadzenia do żelaza przynajmniej 10,5% chromu. Stale te charakteryzują się dobrą odpornością korozyjną, dobrą ciągliwością, magnetycznością, niską spawalnością oraz umiarkowaną podatnością na kształtowanie. Wśród najbardziej znanych gatunków stali ferrytycznych znajdziemy: 1.400, 1.4002, 1.4003, 1.4016, 1.4113, 1.4509, 1.4510, 1.4512, 1.4516, 1.4521, 1.4592, 1.4622

 

Stale martenzytyczne są bardzo podobne do stali ferrytycznych pod względem chemicznym. Podstawową różnicą jest znacznie wyższe stężenie węgla w stalach martenzytycznych które mieści się w zakresie 0,08-1,2%. Podstawowymi cechami tego rodzaju stali jest: wysoka wytrzymałość mechaniczna, twardość, odporność na ścieranie, możliwość kształtowania własności mechanicznych i plastycznych, niska spawalność. Podstawowe gatunki to: 1.4021, 1.4028, 1.4034, 1.4057, 1.4109, 1.4125, 1.4057, 1.409, 1.4112, 1.4125.

 

W wyniku wprowadzenia do stopu Fe-Cr dodatku niklu, odpowiedzialnego za tworzenie austenitu, otrzymamy stal austenityczną nierdzewną. Stale te cechują się bardzo dobrą odpornością korozyjną, dużą ciągliwością, dużą podatnością na kształtowanie,  bardzo dobrą spawalnością, szerokim zakresem temperatury eksploatacji oraz wysoką plastycznością. Przykładami zastosowań takiej stali są: misy zlewów, oczyszczalnie ścieków oraz wagony kolejowe. Poniżej przykłady wybranych gatunków: 1.4372, 1.4373, §.4310, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4539, 1.4565

 

Stale nierdzewne ferrytyczno-austenityczne, znane jako DUPLEX cechują się strukturą dwufasową o zmiennum udziale austenitu oraz ferrytu. Standardowe stopy duplex zawierają ok 22%Cr, 5%Niklu oraz dodatel 3%Mo. Najbardziej znanym gatunkiem jest: 1.4462. Stale o zawartości chromu powyżej 24% określa się mianem SUPERDUPLEX. Stal ta jest bardzo wytrzymała, cechuje się bardzo wysoką odpornością na korozję oraz umiarkowaną podatnością na kształtowanie. Typowymi zastosowaniami stali duplex oraz superduplex są: kładki dla pieszych, zbiorniki, chemikaliowce.

 

Stale żaroodporne są to stale podatne na działanie gorących gazów oraz spalin powyżej 550 stopni. Stal ta jest odporna na utlenianie, odkształcenia, przeznaczona do pracy w wysokiej temperaturze. Główną cechą tych stopów jest zdolność do zachowania niezmiennych własności mechanicznych. Najbardziej znanymi gatunkami stali żaroodpornej są: 1,4848, 1.4724, 1.4736, 1.4742, 1.4878, 1.4818, 1.4833, 1.4828 itd.

 

6. Jakie są przykłady zastosowań stali nierdzewnej?

Stal nierdzewna znajduje swoje zastosowanie w różnych segmentach rynkowych, takich jak:

-Towary medyczne oraz konsumpcyjne (narzędzia medyczne, elementy użytku codziennego),

-Chemia, petrochemia, energetyka

-Przemysł i przemysł ciężki,

-Branża samochodowa i transport

-Konstrukcje stalowe, architektura oraz budownictwo,

-Sztuka

 

7. Czym jest cięcie strumieniem wody stali nierdzewnej?

 

Cięcie strumieniem wody jest to technologia, która opiera się na obróbce materiału z wykorzystaniem strumienia zimnej wody. Strumień odznacza się niewielką średnicą (0,2-0,8mm), prrzepuszczony przez dyszę zwężającą, uderza o materiał pod wysokim ciśnieniem (4000-6500 bar), z dużym natężeniem i prędkością, pozwalając na jego optymalną obróbkę oraz na wycinanie dowolnych kształtów.

 

W zależności od rodzaju tworzywa, z jakiego wykonany jest element obrabiany, wykorzystuje się:

- strumień czystej wody – rodzaj obróbki wykorzystywany jest przy materiałach miękkich, takich jak gumy, tekstylia, plastiki. Jest to standardowy proces, w którym strumień wody o niewielkiej średnicy pod wysokim ciśnieniem uderza o materiał i doprowadza do przecięcia struktury.

-   strumień wody z domieszką elementu ściernego – dodatek ścierniwa przyczynia się do

zwiększenia oddziaływania strumienia wody i poprawia jego parametry cięcia. Technika ta jest szczególnie często stosowana przy wycinaniu elementów o dużej grubości i bardzo wysokiej twardości.

 

8. Gdzie można wykorzystać technologię cięcia strumieniem wodą?

 

Technologię cięcia strumieniem wody wykorzystuje się w szczególnie twardych i grubych materiałach, jak: kamień naturalny (marmur, granit, itp.), stal (węglowa, nierdzewna, stopowa, ocynkowana, itp.), oraz innych takich jak: drewno, tworzywa sztuczne, guma czy ceramika.

 

9. Gdzie można zastosować technologię cięcia strumieniem wody?

 

Cięcie strumieniem wody może być wykorzystywane do wycinania dowolnch elementów kompozytowych, stali oraz tytanu. Z uwagi na szerokie możliwości ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest w  różnych branżach, jak np: przemysł metalowy, przemysł lotniczy, metaloplastyka, budownictwo, produkcja maszyn i prototypów maszyn, elektronika, medycyna.

 

10. Jakie są zalety cięcia wodą?

 

Najważniejszą zaletą tej metody obróbki jest możliwość cięcia każdego rodzaju materialu, nawet tych najbardziej wrażliwych na oddziaływanie ciepła. Podczas cięcia strumieniem wody nie dochodzi do podwyższenia temperatury materiału, w związku z czym można uniknąć odkształcenia lub przebarwienia materiału. Dodatkową zaletą cięcia wodą jest wysoka jakość oraz precyzja cięcia dzięki której wykonany element nie wymaga dodatkowej obróbki, jego krawędzie są gładkie i odpowiednio wyrównane. Nie zachodzi w zawiązku z tym potrzeba dodatkowego ich szlifowania. Metoda ta jest przyjazna środowisku, pozwala na zmiejszenie ilości odpadu oraz na wydajne wykorzystanie materiału. 

 

11. Czym jest obróbka skrawaniem CNC?

 

Obróbka skrawaniem CNC jest technologią polegającą na stopniowym usuwaniu małych fragmentów meteriału (np. stali) w celu uzyskania ostatecznego pożądanego kształtu danego elementu przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie. Oddzielony w czasie obróbki naddatek materiału zamieniony zostaje na wióry. Do obróbki CNC używa się urządzeń z wbudowanym minikomputerem jak np. frezarki lub tokarki, które pozwalają na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów. 

Innowacyjna gospodarka
 
Firma realizuje projekt pod nazwą
"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Invest-Tech"
wspófinansowany z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Unia europejska
ОБРАБОТКА ЧПУ
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Invest-Tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413
Kapitał zakładowy 1.000.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
ISO 9001
2013 © INVEST-TECH Sp. z o.o. все права защищены
Facebook Youtube