HOME
О нас
Продукция
Сервисный центр
Новости
Контакты
Invest-Tech Toruń
Язык сайта
Menu
Нормы
GENERATE A FLANGE DRAWING

 

Ниже вы найдете форму, каторая позволяет генерировать чертежы фланца, сог.


норме  PN-EN 1092:2010. Чтобы это сделать, выберите параметры фланца из четырех списков, а затем нажмите кнопку СГЕНЕРИРОВАТЬ, каторая появится под формой. Чертеж выбранного вами фланца будет доступен в новом окне.

Тип фланца
Innowacyjna gospodarka
 
Firma realizuje projekt pod nazwą
"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Invest-Tech"
wspófinansowany z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Unia europejska
Invest-Tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413
Kapitał zakładowy 200.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
ISO 9001
2013 © INVEST-TECH Sp. z o.o. все права защищены
Facebook Youtube