HOME
О нас
Продукция
Сервисный центр
Новости
Контакты
Invest-Tech
Язык сайта
Menu
Сертификат Платежеспрсобности
4 Сентябрь 2014

Сертификат Платежеспрсобности

Международный лидер в предоставлении кредитных отчетов компания Creditreform (data) провела исследование платежеспособности нашей компании. Мы рады сообщить что фирма получила престижный Сертификат платежеспособности за своевременное выполнение финансовых объязательств. Подлинность Сертификата можно проверить по ссылке:

Innowacyjna gospodarka
 
Firma realizuje projekt pod nazwą
"Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Invest-Tech"
wspófinansowany z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Unia europejska
Invest-Tech
INVEST-TECH Sp. z o.o. ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń, Poland - NIP 879-22-90-755 - REGON 871546227
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu - KRS 0000005413
Kapitał zakładowy 200.000,00 Zarząd Spółki: Alicja Jezierska
ISO 9001
2013 © INVEST-TECH Sp. z o.o. все права защищены
Facebook Youtube